top of page

דירת דיור מוגן בכפר סבא

פרויקט בתהליך עבודה - תמונות הדמיה

דירת דיור מוגן במגדלי הים התיכון בכפר סבא, למגורים של דיירת אחת, עם אופציה למטפלת בהמשך.

נתוני הפרויקט מאתגרים:
דירה מניאטורית של כ- 35 מ"ר הכוללת מקלחת קטנה, מטבח, חלל שינה, חלל אירוח קטן וחדר כביסה. בנוסף ישנו תקציב מינימאלי לריהוט מן המוכן.

כשדיירים מבוגרים עוברים מהבית רחב ידים שבו היו רוב חייהם אל דירונת קטנטונת כזו, נדרשת רגישות מיוחדת. ולכן נעשה מאמץ להביא פריטים משמעותיים מהבית אל הדירונת, ולשלבם כחלק מהעיצוב.  בנוסף יש להשתדל שפריטי הנגרות שיוכנסו לדירה, יהיו בעלי יותר מפונקציה אחת.

דירה בגודל 35 מ"ר

bottom of page