top of page

אז מה עושים עם הפינה במטבח?

זוהי שאלה שעולה בבואנו לתכנן מטבח חדש.

בדירה בגודל סטנדרטי יש שטח מצומצם למטבח, כך שברוב המקרים תהיה לפחות פינה אחת. אז איזה מצב יעיל יותר? ניצול הפינה על ידי קרוסלה או ביטול הפינה והגדלת המגירות בצדדים.

בדוגמא למטה (תמונה) שני מטבחים זהים למעט הפינה.

במטבח א' – הפינה היא חלל, כך שהמגירות משני הצדדים גדולות יותר.

במטבח ב' – הפינה היא קרוסלה כך שהמגירות משני הצדדים קטנות יותר.

ניתן לראות שהחלל שאינו בשימוש (תכלת), במטבח ב' קטן מאותו חלל במטבח א'. הפער הוא 11 ס"מ רוחב של ארון מטבח (המלבן הורוד). כלומר לכאורה, מטבח ב' עם הקרוסלה עדיף. האמנם?

בואו נבדוק לעומק את היתרונות והחסרונות של שתי האפשרויות:

טבלה מטבח עם פינה

שורה תחתונה:

החיסרון של מטבח א' בטל ב-60 לעומת יתרונותיו. מטבח א' ללא הפינה עדיף על פני מטבח ב' עם קרוסלה.

בתמונה זו -

ניתן לראות דוגמה נוספת לניצול מקסימלי של הפינה, ללא קרוסלה.

מטבח עם פינה
מטבח עם פינה
פינה במטבח
bottom of page