top of page
"אין כמו אומנות מקורית על קירות של חלל מעוצב"

  • ניתן לרכוש את הציורים המקוריים, וגם כהדפס איכותי על בד קנבס.
     

  • לפרטים נוספים ואופן הרכישה  - לחצו על הציור או לחצו כאן.
     

  • להדפסים צבעוניים של הציור "אנשים בעולם" - לחצו כאן
     

  • כדי לראות את הציורים על הקירות - לחצו כאן

נערה ולב-הדפס עם נגיעות צבע

נערה ולב-הדפס עם נגיעות צבע

מספר סידורי:018.01 חומרים: הדפס+אקריליק על בד גודל בס"מ: 40/50 מחיר מקור: 1,600 ש"ח מחיר הדפס על בד קנבס: 400 ש"ח לפרטי רכישה- לחצו

רחוב בונציה

רחוב בונציה

מספר סידורי:001 חומרים: אקריליק על עץ גודל בס"מ: 40/50 מחיר מקור: הציור נמכר מחיר הדפס על בד קנבס: 400 ש"ח לפרטי רכישה- לחצו

צלחת לימונים

צלחת לימונים

מספר סידורי:019 חומרים: אקריליק על בד גודל בס"מ: 30/30 מחיר מקור: 1,200 ש"ח מחיר הדפס על בד קנבס: 240 ש"ח לפרטי רכישה- לחצו

שמחת האביב

שמחת האביב

מספר סידורי:028 חומרים: אקריליק על בד גודל בס"מ: 35/45 מחיר מקור: 2,800 ש"ח מחיר הדפס על בד קנבס: 320 ש"ח לפרטי רכישה- לחצו

הדלת התכולה

הדלת התכולה

מספר סידורי:020 חומרים: אקריליק על בד גודל בס"מ: 30/30 מחיר מקור: 1,200 ש"ח מחיר הדפס על בד קנבס: 240 ש"ח לפרטי רכישה- לחצו

המכונית התכולה

המכונית התכולה

מספר סידורי:022 חומרים: אקריליק על בד גודל בס"מ: 30/30 מחיר מקור: 1,200 ש"ח מחיר הדפס על בד קנבס: 240 ש"ח לפרטי רכישה- לחצו

צלחת תותים

צלחת תותים

מספר סידורי:026 חומרים: אקריליק על בד גודל בס"מ: 30/30 מחיר מקור: 1,200 ש"ח מחיר הדפס על בד קנבס: 240 ש"ח לפרטי רכישה- לחצו

כוס התה

כוס התה

מספר סידורי:027 חומרים: אקריליק על בד גודל בס"מ: 30/30 מחיר מקור: 1,200 ש"ח מחיר הדפס על בד קנבס: 240 ש"ח לפרטי רכישה- לחצו

קולמר בבוקר

קולמר בבוקר

מספר סידורי:023 חומרים: אקריליק על בד גודל בס"מ: 70/30 מחיר מקור: 3,200 ש"ח מחיר הדפס על בד קנבס: 440 ש"ח לפרטי רכישה- לחצו

נוף אנגלי

נוף אנגלי

מספר סידורי:002 חומרים: אקריליק על בד גודל בס"מ: 40/50 מחיר מקור: 3,200 ש"ח מחיר הדפס על בד קנבס: 400 ש"ח לפרטי רכישה- לחצו

קופנהגן בחלום

קופנהגן בחלום

מספר סידורי:025 חומרים: אקריליק על בד גודל בס"מ: 70/30 מחיר מקור: 3,200 ש"ח מחיר הדפס על בד קנבס: 440 ש"ח לפרטי רכישה- לחצו

נוף אל הפארק

נוף אל הפארק

מספר סידורי:005 חומרים: אקריליק על בד גודל בס"מ: 40/60 מחיר מקור: 3,200 ש"ח מחיר הדפס על בד קנבס: 480 ש"ח לפרטי רכישה- לחצו

צלחת קיווי

צלחת קיווי

מספר סידורי:024 חומרים: אקריליק על בד גודל בס"מ: 30/30 מחיר מקור: 1,200 ש"ח מחיר הדפס על בד קנבס: 240 ש"ח לפרטי רכישה- לחצו

העץ

העץ

מספר סידורי:008 חומרים: אקריליק על בד גודל בס"מ: 60/70 מחיר מקור: 2,800 ש"ח מחיר הדפס על בד קנבס: 780 ש"ח לפרטי רכישה- לחצו

פרחים בכחול

פרחים בכחול

מספר סידורי:007 חומרים: אקריליק על בד גודל בס"מ: 80/70 מחיר מקור: 2,800 ש"ח מחיר הדפס על בד קנבס: 690 ש"ח לפרטי רכישה- לחצו

נוף בפולין

נוף בפולין

מספר סידורי:004 חומרים: אקריליק על בד גודל בס"מ: 60/80 מחיר מקור: 2,400 ש"ח מחיר הדפס על בד קנבס: 630 ש"ח לפרטי רכישה- לחצו

ונציה בשחור לבן

ונציה בשחור לבן

מספר סידורי:014 חומרים: רישום בגווני שחור ואפור על נייר. הציור ממוסגר במסגרת אפורה עם זכוכית. גודל בס"מ: 60/80 מחיר מקור: 2,500 ש"ח מחיר הדפס על בד קנבס: 630 ש"ח לפרטי רכישה- לחצו

חלון יווני

חלון יווני

מספר סידורי:003 חומרים: אקריליק על בד גודל בס"מ: 120/80 מחיר: נמכר מחיר הדפס על בד קנבס: 850 ש"ח לפרטי רכישה- לחצו

הבית ליד האגם

הבית ליד האגם

מספר סידורי:006 חומרים: אקריליק על בד גודל בס"מ: 40/50 מחיר: נמכר מחיר הדפס על בד קנבס: 400 ש"ח לפרטי רכישה- לחצו

נערה ולב

נערה ולב

מספר סידורי:018 חומרים: אקריליק על בד גודל בס"מ: 40/50 מחיר מקור: 3,200 ש"ח מחיר הדפס על בד קנבס: 400 ש"ח לפרטי רכישה- לחצו

הקומקום הורוד

הקומקום הורוד

מספר סידורי:021 חומרים: אקריליק על בד גודל בס"מ: 30/30 מחיר מקור: 1,200 ש"ח מחיר הדפס על בד קנבס: 240 ש"ח לפרטי רכישה- לחצו

פרוטרט לשתיים - ספייה

פרוטרט לשתיים - ספייה

מספר סידורי:009 חומרים: אקריליק על בד גודל בס"מ: 30/45 מחיר: נמכר מחיר הדפס על בד קנבס: 340 ש"ח לפרטי רכישה- לחצו

פורטרט לשתיים - צבעוני

פורטרט לשתיים - צבעוני

מספר סידורי:010 חומרים: אקריליק על בד גודל בס"מ: 30/45 מחיר: נמכר מחיר הדפס על בד קנבס: 340 ש"ח לפרטי רכישה- לחצו

חלום בהקיץ

חלום בהקיץ

מספר סידורי:011 חומרים: שמן על בד גודל בס"מ: 60/80 מחיר מקור: 2,400 ש"ח מחיר הדפס על בד קנבס: 630 ש"ח לפרטי רכישה- לחצו

פרופילים צבעוניים

פרופילים צבעוניים

מספר סידורי:012 חומרים: שמן על בד גודל בס"מ: 60/80 מחיר: נמכר מחיר הדפס על בד קנבס: 630 ש"ח לפרטי רכישה- לחצו

פורטרט של סבא

פורטרט של סבא

מספר סידורי:013 חומרים: אקריליק על בד גודל בס"מ: 60/80 מחיר: נמכר

אנשים בעולם - אחד מתוך שניים

אנשים בעולם - אחד מתוך שניים

מספר סידורי:015 חומרים: אקריליק על בד גודל בס"מ: 30/30 מחיר: הציור הוא חלק מזוג - המחיר לשני הציורים המקוריים יחד - 2,800 ש"ח מחיר הדפס אחד מהם על בד קנבס: 240 ש"ח לפרטי רכישה- לחצו

אנשים בעולם - שניים מתוך שניים

אנשים בעולם - שניים מתוך שניים

מספר סידורי:016 חומרים: אקריליק על בד גודל בס"מ: 30/30 מחיר: הציור הוא חלק מזוג - המחיר לשני הציורים המקוריים יחד - 2,800 ש"ח מחיר הדפס אחד מהם על בד קנבס: 240 ש"ח לפרטי רכישה- לחצו

האור שבפנים

האור שבפנים

מספר סידורי:017 חומרים: אקריליק על בד גודל בס"מ: 30/30 מחיר מקור: 1,200 ש"ח מחיר הדפס על בד קנבס: 240 ש"ח לפרטי רכישה- לחצו

bottom of page